Regels over drugs en alcohol

Pintje bier in een Herfstontmoetingsbeker

Scouts en Gidsen Vlaanderen heeft een beleid over tabak, alcohol en drugs uitgewerkt als kader voor elke groep. Dat is dus het minimale dat groepen moeten naleven. Dat kader is opgebouwd op basis van de wet en de pedagogische principes.

Drugs, tabak en alcohol

 • De wet maakt een onderscheid tussen cannabis en andere illegale drugs, maar het zijn allemaal verboden producten. Bezit, aankoop, verkoop en uitdelen zijn strafbaar. Als leden betrapt worden op het gebruik van illegale middelen, kan de leiding strafrechtelijk aansprakelijk gesteld worden.

 • Het is verboden om te roken in scouts- en gidsenlokalen, ook op plaatsen waar enkel leiding komt. Dat geldt voor alle rookwaren: sigaretten, sigaren, e-sigaretten en waterpijpen.

 • Je bent verplicht om aan elke ingang van het lokaal een rookverbodsteken te hangen. En in het lokaal mag niets wijzen op de mogelijkheid tot roken. Propere asbakken in het lokaal bijvoorbeeld zijn verboden en strafbaar.

 • Openbare dronkenschap is strafbaar.

 • Het is verboden te roken in een voertuig in het bijzijn van minderjarigen.

 • Het is verboden om alcohol te verkopen, te schenken of aan te bieden aan iedereen die jonger is dan zestien jaar. Met alcohol bedoelt men alle alcoholhoudende dranken van meer dan 0.5% vol. zoals bier en wijn.

 • Sterke drank mag je niet verkopen, schenken of aanbieden aan -18-jarigen. Dat geldt ook voor alcopops zoals breezers of cocktails met een beetje sterke drank in.

 • De wet verbiedt ook het opdienen van alcoholische dranken aan iemand die zichtbaar dronken is, iemand opzettelijk tot dronkenschap brengen, of uitdagingen tot drinken voorstellen of aanvaarden.

 • Maak met je groep afspraken voor leiding en leden over drugsgebruik. Onderstaande regels zijn een minimum.

 • Het gebruik en bezit van illegale middelen (ook cannabis) is verboden in of rond de infrastructuur van de groep. Het is verboden om onder invloed te zijn van die middelen tijdens activiteiten.

 • Maak met je groep afspraken voor leiding en leden over roken voor, tijdens en na de activiteiten. Onderstaande regel is een minimum.

 • Tot en met jonggidsen, jongverkenners en scheepsmakkers mogen leden niet roken. En er mag ook in hun buurt niet gerookt worden.

 • Maak met je groep afspraken voor leiding en leden over alcoholgebruik voor, tijdens en na de activiteiten. Onderstaande regels zijn een minimum.

 • Tot en met jonggidsen/jongverkenners/scheepsmakkers mogen leden geen alcohol drinken. Ook gidsen en (zee) verkenners jonger dan 16 jaar mogen nooit alcohol nuttigen; jins/loodsen jonger dan 18 jaar geen sterke drank.

 • Als je alcohol aanbiedt, voorzie dan ook altijd een volwaardig niet-alcoholisch alternatief.

 • Elke leid(st)er is op elk moment verantwoordelijk voor de leden die hem of haar zijn toevertrouwd. Dat geldt dus ook als de leden met iets anders bezig zijn of slapen.

 • Tijdens activiteiten, op weekend of op kamp drinken altijd minimum twee leid(st)ers per tak geen druppel alcohol. Ook de rest van de leiding moet altijd handelingsbekwaam zijn, zelfs als de leden niet in de buurt zijn.

 • Rook niet in het bijzijn van niet-rokers

 • Richt tijdens occasionele activiteiten zoals een bezoekdag of een groepsfeest een afgebakende rokerszone in die uit het zicht ligt van niet-rokers.

 • Tijdens de activiteiten respecteert de leiding dezelfde regels over alcohol als de leden van haar tak.

 • Schenk geen alcohol in gidsen- en (zee)verkennertakken waar zowel leden jonger als ouder dan 16 jaar zijn.

 • Schenk geen sterke drank in jin-/loods-takken waar zowel leden jonger als ouder dan 18 jaar zijn.

 • Zorg er bij evenementen voor dat de leeftijd gecontroleerd wordt bij het schenken van alcohol, bijvoorbeeld met een systeem met bandjes.

 • Herbekijk jullie alcohol-, rook- en drugsbeleid jaarlijks. Onderteken het als leiding. Gebruik de BAR.

 • Sociale druk kan er voor zorgen dat mensen tabak, alcohol of drugs gebruiken om erbij te horen. Grijp op tijd in.

 1. Mogen leden en leiding een sigaret roken?
  Tot en met jonggidsen, jongverkenners, scheepmakkers

  Neen.

  Vanaf gidsen, (zee)verkenners en jins, loodsen

  Enkel met duidelijke afspraken. Als er jongere leden aanwezig zijn, gedraagt iedereen zich volgens de regels die voor de jongste aanwezigen gelden.

  Leiding

  Heeft altijd een voorbeeldfunctie en gedraagt zich in aanwezigheid van leden volgens de regels die voor de jongste aanwezigen gelden.

 2. Mogen leden en leiding alcohol drinken?
  Tot en met jonggidsen, jongverkenners, scheepsmakkers

  Neen.

  Vanaf gidsen, (zee)verkenners en jins, loodsen

  Het is bij wet verboden om en jongeren onder 16 jaar alcohol te geven. We raden af om in met zowel leden jonger als ouder dan 16 jaar alcohol te serveren. Het is bij wet verboden om sterke drank te serveren aan -18-jarigen. Bij jin- en loods-takken met zowel leden jonger als ouder dan 18 jaar raden we af om sterke drank te serveren.

  Leiding

  Tijdens activiteiten gelden de alcoholregels zoals opgesteld voor de tak. Bij meerdaagse activiteiten drinken ‘s avonds minstens twee leid(st)ers geen alcohol. Alle leiding is handelings- bekwaam, ook al slapen de leden.

Verder raadt Scouts en Gidsen Vlaanderen groepen aan om extra afspraken te maken als dat nodig is en om de regels verder te verfijnen. Zorg ook dat je weet welke sanctie volgt na welke overtreding.

Wie de regels negeert, brengt leden en/of leiding rechtstreeks of onrechtstreeks in gevaar. Spreek je medeleiding dus altijd aan op ongepast gedrag.

Ben je geholpen met deze info?