Wat als leden meer hulp nodig hebben?

Leiding speelt toneeltje

Soms hebben (akabe)leden dagelijkse medische hulp nodig, bijvoorbeeld sonderen of een insulineprik. Weet dat je als leiding niet bevoegd bent om medische handelingen uit te voeren. En dat je dus aansprakelijk bent als het misloopt. Maar wat kan je dan wel doen op weekend of kamp?

Oplossingen

Dokter of verpleegkundige op kamp

Is iemand van de leiding of foeriers medisch geschoold? Dan kan die persoon de handelingen uitvoeren.

Volgt een van je leiding of foeriers een opleiding tot arts of verpleegkundige? Dan kunnen ze een attest vragen aan hun onderwijsinstelling. Als ze dit hebben, kunnen ze een beperkt aantal zorgkundige of zelfs verpleegkundige handelingen uitvoeren. (Het takenpakket kan verschillen afhankelijk van de studie en de fase van de opleiding.) Hebben ze dit attest niet, mogen ze de handelingen niet uitvoeren.

Thuisverpleging

Laat de ouders thuisverpleging aanvragen, dat is op voorschrift van een arts. Thuisverpleegkundigen komen tot aan het kampterrein en nemen de medische handelingen voor hun rekening. Handig, dat wordt terugbetaald door de mutualiteit.

Tip: laat ouders op zoek gaan naar een zelfstandige thuisverpleegkundige in de buurt van je kampterrein of laat hen een beroep doen op het Wit-Gele Kruis (in Vlaanderen) of Aide et Soins à Domicile (Brussel en Wallonie).

Mantelzorgattest

Een derde oplossing is het mantelzorgattest. Dat is een uitzondering op de wet: mantelzorgers mogen ook zonder medische scholing bepaalde verpleegkundige handelingen uitvoeren bij chronisch zieke mensen.

Dat kan handig zijn voor bijvoorbeeld leden met een broer of zus die mee op kamp gaan en zo’n attest hebben. Of voor iemand anders uit de directe (privé)omgeving van de scout of gids. Een mantelzorgattest aanvragen enkel en alleen voor binnen scoutscontext is niet aangeraden.

Let op, ondanks een mantelzorgattest ben je nog steeds aansprakelijk. Moest er toch iets mislopen, ben jij verantwoordelijk. Daarnaast is het ook een hele verantwoordelijkheid. Denk goed na voordat je een mantelzorgattest aanvraagt bij een arts.

Wil je meer weten? Vraag raad aan je huisarts!

Ben je geholpen met deze info?