Zoek
Badgewerking - niet voor ons.

In veel scouts- en gidsenbewegingen buiten België is badgewerking een vaak gebruikte methodiek. Scouts en Gidsen Vlaanderen schafte dit al jaren geleden af. Niet omdat we niet achter de inhoud van de methodiek staan, wel omdat de inhoud vaak ondergeschikt geraakt aan het bezitten van badges. We gaan graag op zoek naar andere tools voor leiding om met leden rond competenties te werken. Zo kunnen kabouters en (zee-)welpen met het kabouter – (zee-)welpenpaspoort aan de slag, ondersteunen we graag patrouillewerking en de 3-jarenwerking. Ook is er een groeikader waar we nadenken over een aantal ontwikkelingsdoelen per tak.

Takwerking & 3-jaren werking.

Scouts en gidsen zitten tussen hun zes en achttien jaar niet in één grote groep. We spelen het spel van scouting in leeftijdsgroepjes en noemen die takken. De meeste takken bestaan uit een twee- of driejarige werking. Dat is een bewuste keuze. Zo leer je omgaan met nieuwe groepen, kinderen die jonger of ouder zijn dan jij. Je krijgt de kans om geleidelijk aan meer verantwoordelijkheid op te nemen en om te leren van anderen die al meer vertrouwd zijn met de werking van je tak.

Patrouillewerking

In een kleiner groepje of patrouille leren jonggivers samenwerken. De patrouille is een veilige thuishaven binnen je groep. Binnen de patrouille nemen leden zelf verantwoordelijkheden op, werken ze samen en leren ze van elkaar.

Groeikader

‘Leren groeien’ binnen scouting betekent dat je de dingen doet en de aanpak kiest die bij de leefwereld van je leden past. Zo geef je hen de kans om te groeien in kunnen en kennen. Zo leren kapoenen om flink samen te spelen en dragen jonggivers zorg voor elkaar op drie-daagse. 

Als je al die takspecifieke groeidoelen samen zet dan bekomen we een groeikader. Dit groeikader kan je opstellen voor de thema’s, de speelvelden  en de basispijlers. Bij wijze van ‘oefening’ stelden we het voor je op voor de basispijlers. Buig je eens samen met je groeps- of takraad over de andere kaders die we voor jou uittekenden. Op welke manier zijn jullie bezig met die thema’s? Hoe vullen jullie de speelvelden binnen jullie werking in? Waar zitten jullie sterktes? Waar de gaten? Dit is niet zomaar snel gebeurd, maar als je er de tijd voor neemt, zal je merken dat het de moeite loont.

Het groeikader voor de basispijlers vind je hier of in de Kijk op Scouting publicatie.