Zoek
Een nieuwe groep oprichten

Woon je in een stad waar alle bestaande scoutsgroepen een wachtlijst hebben? Is er in jouw buurt geen akabegroep? Lijkt het voor jouw gemeente interessant om een nieuwe zeescoutinggroep te starten?

Een initiatief om een nieuwe groep op te starten ondersteunen we graag!

Wie neemt initiatief ?

Iedereen kan dit, jongeren, ouders,...  zolang men ervoor zorgt dat alle voorwaarden om aan scouting te doen vervuld zijn en er genoeg engagement is.

Is er plaats voor een nieuwe groep ?

  • Is er genoeg interesse om een nieuwe groep op te starten?
  • Zijn er wachtlijsten of ledenstops in de jeugdbewegingen in de buurt?
  • Is er binnen het vrijetijdsaanbod ruimte of nood aan een nieuwe scoutsgroep?
  • Als je zelf niet aan deze info kunt geraken neem je best contact op met je lokale jeugddienst of met Scouts en Gidsen Vlaanderen.

Basisingrediënten

  • Leiding: Denk na over waar je leiding zal vinden. Een leidingsploeg van 4 personen is al voldoende om te starten. Meer info over het werven van leiding vind je hier: Leiding vinden.
  • Leden: Waar kunnen mogelijke leden vandaag komen? Is er een school dichtbij? Bekijk de mogelijkheden in je buurt en wees realistisch. Meer info vind je hier: Leden werven.
  • Locatie: Veel groepen hebben een eigen lokaal of huren lokalen van de gemeente. Spreek zeker de jeugddienst aan om te informeren of er eventueel lokalen ter beschikking zijn. Geen lokaal beschikbaar? Ook zonder lokaal kan je van start gaan als je een vast ontmoetingsplek afspreekt.
  • Centen: Informeer bij de jeugddienst naar welke subsidies er zijn voor jeugdbewegingen. Vaak bestaat er een startsubsidie.
  • Netwerk: Als startende groep heb je er alle baat bij om een goed netwerk uit te bouwen in je stad of gemeente. Hoe sterker je netwerk, hoe sneller je groep ingebed raakt. Een uitgebouwd netwerk kan jouw groep bij alle bovenstaande ingrediënten helpen!

Eerste hulp bij opstarten?

Voor meer info kunt u contact opnemen met de pedagogische staf:
structuren@scoutsengidsenvlaanderen.be of +32 3 231 16 20