Zoek
HUDO

HUDO: algemene richtlijnen - regelgeving

Do's en don'ts van HUDO's

  • Graaf géén HUDO in drinkwaterwinningsgebieden. Soms wordt zo een gebied aangegeven met een verkeersbord, maar niet altijd. Vraag tijdig na bij de gemeente en de boswachter of jullie kampeerweide in een drinkwaterwinningsgebied ligt of niet.
  • Graaf een HUDO op een afstand van minstens 70 meter van beken en andere watertjes.
  • Giet geen chloorproducten of bleekwater in een HUDO. Houd het bij een beetje zand na elk gebruik. 's Avonds kan je nog een extra laagje zand in de put gooien. Maak daarom de HUDO voldoende diep.

Regelgeving

In de Duitstalige Oostkantons mogen er géén putten gegraven worden voor HUDO's. Dat wil zeggen dat je verplicht bent om op een kampeerweide gebruik te maken van chemische toiletten. Meestal zal dit ook al in het contract opgenomen zijn, maar zelfs als dat niet het geval is, dan nog is het verbod van kracht.

Check vooraf bij de verhuurder van de kampeerweide of hij chemische toiletten voorziet, zoniet zal je er zelf voor moeten zorgen.

In Vlaanderen en Wallonië bestaat er geen reglementering rond het graven van HUDO's. Nu is het wel zo dat sommige gemeentebesturen of eigenaars van kampeerweides dit verbieden. Informeer je dus tijdig bij de eigenaar of de gemeente.

De ecologische HUDO

Volgens de milieuwetgeving mogen er geen uitwerpselen/urine niet in de natuur terechtkomen. In principe zou dit afval naar de riolering of een septische put moeten geleid worden, of anders zou het moeten collectief verzameld en opgehaald worden. Indien er toch een HUDO geplaatst wordt, raden we aan om op voorhand in overleg met de milieudienst van de gemeente in kwestie te kijken waar de deze het best geplaatst wordt.

Om je HUDO toch zo mileuvriendelijk mogelijk te houden vind je op www.opkamp.be nog veel extra informatie.