Zoek
HUDO

Do's en don'ts

  • Graaf géén HUDO in drinkwaterwinningsgebieden. Soms wordt zo'n gebied aangegeven met een verkeersbord, maar niet altijd. Vraag tijdig na bij de gemeente en de boswachter of jullie kampeerweide in een drinkwaterwinningsgebied ligt of niet.
  • Graaf een HUDO op een afstand van minstens 70 meter van beken en andere watertjes.
  • Giet geen chloorproducten of bleekwater in een HUDO. Hou het bij een beetje zand na elk gebruik. 's Avonds kan je nog een extra laagje zand in de put gooien. Maak de HUDO voldoende diep.

Regelgeving

In de Duitstalige Oostkantons mag je géén putten graven voor HUDO's. Je moet daar dus een chemisch toilet gebruiken. Meestal zal dat in het kampcontract staan. Maar zelfs als het er niet in staat, blijft het verboden.

Check vooraf bij de verhuurder van de kampeerweide of hij chemische toiletten voorziet, zoniet zal je er zelf voor moeten zorgen.

In Vlaanderen en Wallonië is er geen algemene reglementering over HUDO's. Sommige gemeentebesturen of eigenaars van kampeerweides verbieden het. Informeer je dus op voorhand bij de eigenaar of de gemeente.

Tips over hoe je de HUDO zo milieuvriendelijk houdt, vind je op www.opkamp.be.