Schade aan gehuurde tenten

3 patrouilletenten onder de bomen bij zonsondergang

Help! Tijdens jullie scoutskamp zijn de tenten van de Uitleendienst beschadigd geraakt. Hoe los je dit op? Door deze stappen te volgen!

Neem bij schade sowieso contact op met de ULDK. Zij zullen je informeren over de volgende stappen.

  • Vraag bij brand-, storm- of waterschade aan de lokale brandweer of burgemeester een verklaring die aangeeft dat de schade veroorzaakt is door overmacht. Bezorg die verklaring aan de ULDK wanneer je de tenten inlevert.
  • Vraag bij vandalisme aan de lokale politie een verklaring waarin beschreven staat dat de schade veroorzaakt werd door vandalisme. Bezorg die verklaring aan de ULDK wanneer je de tenten inlevert.
  • Vraag bij diefstal of stormschade aan de lokale politie om een proces-verbaal op te maken. Bezorg die verklaring of het pv-nummer aan de ULDK wanneer je de tenten inlevert.

Meer info vind je in artikel 19 van het reglement van de ULDK.

Ben je geholpen met deze info?