Mijn scoutsgroep en de vzw

leiders en leidsters rond de tafel, in vergadering. Op tafel een opengeklapte laptop met op het scherm de grote KOS-quiz.

Veel scoutsgroepen hebben een vzw. Maar wat is een vzw? Misschien denken jullie eraan om een vzw op te richten. Of vragen jullie je af waarom jullie vzw opgericht is. Ontdek de voor- en nadelen van een vzw.

Wat is een vzw?

Een vzw is een vereniging zonder winstoogmerk. Een vzw heeft wel een eigen rechtspersoonlijkheid. De vzw kan wel contracten afsluiten, bezittingen beheren en schulden hebben in naam van de vereniging. Loopt er iets mis, dan is de vzw in eerste instantie verantwoordelijk.

Een scouts- en gidsengroep is altijd een feitelijke vereniging. Een feitelijke vereniging heeft geen rechtspersoonlijkheid. Dat betekent dat je geen contract kan ondertekenen als scoutsgroep, maar dat altijd in je eigen naam doet. Wanneer je een kampplaats of fuifzaal huurt, doe je dat als (groeps)leiding dus in je eigen naam. Moest er iets mislopen, dan word jij hierop aangesproken.

Handig, die vzw! 

Willen jullie een lokaal (ver)bouwen? Kopen jullie duur materiaal aan (vanaf 20.000 euro)? Of organiseren jullie vaak grote evenementen? Dan is het een goed idee om een vzw op te richten. 

Niet zo handig

Weet wel dat een vzw oprichten extra papierwerk, plichten en kosten betekent. Ontdek hier de vzw-regels.

Let op!

Een vzw kan zinvol zijn voor de praktische en financiële kant van jullie werking. De vzw kan geen beslissingen nemen over jullie pedagogische werking. De groepsraad is verantwoordelijk voor de activiteiten, kampen, werkingsgeld en leidingsverdeling. Een vzw-verantwoordelijke kan deelnemen aan de groepsraad maar heeft geen stemrecht. 

Ben je geholpen met deze info?