Taakverdeling

Leiding op een rij

Samen takleiding zijn kan leuk zijn. Zeker wanneer de samenwerking goed verloopt. Verdeel de taken goed, dat helpt al erg.

Verdelen maar!

Bespreek aan het begin van het jaar jullie verwachtingen naar elkaar toe. Wie ziet wat zitten? Of wat net niet?

Je vermijdt veel frustratie door iedereen het gepaste taakje te geven. Laat iedereen een steentje bijdragen. Kijk naar ieders talenten en verdeel. Bespreek waarom je wel of geen extra taak wil of kan opnemen.

Lukt het even niet? Kan je je taak niet uitvoeren? Geef het aan en help elkaar.

Klaar met verdelen? Doe iets leuks, zo werk je ook aan een leuke takploeg.

Welke taken verdeel je?

Elke groep heeft andere gewoontes en to-do’s. Dit zijn alvast enkele voorbeelden.

  • Financieel verantwoordelijke: beheert de takkas.
  • Communicatieverantwoordelijke: is verantwoordelijk voor de mails en berichten naar ouders.
  • EHBO-verantwoordelijke: verzorgt pijntjes groot en klein.
  • Takverantwoordelijke: leidt de takraad en houdt eventueel extra contact met de groepsleiding.
  • Weekendverantwoordelijke: zorgt voor een locatie voor het weekend.
  • Lokaalverantwoordelijke: zorgt ervoor dat het materiaal opgeruimd is en dat er een poetsschema is.
  • Sfeerverantwoordelijke: organiseert een uitje voor de takleiding en beheert de playlist.

Ben je geholpen met deze info?