Zoek
Alle tips voor een evenwichtige leidingsverdeling

Een goede leidingsploeg is evenwichtig verdeeld. Maar hoe zorg je daarvoor? Een leidingsverdeling in vier stappen. 

Stap 1: Check de motivatie van elke leid(st)er

Je kan tijdens een groepsraad iedereen een vragenlijstje laten invullen: Waarom ben je bij de scouts? Wat vind je belangrijk binnen de algemene werking? Bij welke tak sta je het liefst en waarom? Maar evengoed kan je op een speelse manier polsen naar de motivatie van een bepaalde leid(st)er: tijdens een vergadering, op kamp of op café.

Stap 2: Weet wat je leiding kan

Elke leid(st)er heeft zijn of haar talenten. Probeer die te achterhalen en bepaal welk talent het beste past bij welke tak. Elke takploeg bestaat best uit leid(st)ers met verschillende competenties en dus verschillende types leiding. In de In}Leiding kan je tien types van leiding (en hun bijhorende competenties) terugvinden, diekan je gebruiken als uitgangspunt:

 • De teamspeler (wiens sterkste talent samenwerken is);
 • De leid(st)er in wording (wiens sterkste talent zelfontplooiing is);
 • De doorzetter (wiens sterkste talent resultaatgerichtheid is);
 • De democraat (wiens sterkste talent betrokkenheid bij de groep is);
 • De gever (wiens sterkste talent dienstbaarheid is);
 • De manager (wiens sterkste talent plannen en organiseren is);
 • De kunstenaar (wiens sterkste talent creativiteit is);
 • De huisvader/huismoeder (wiens sterkste talent betrouwbaarheid is);
 • De kameleon (wiens sterkste talent inlevingsvermogen is);
 • De leermeester (wiens sterkste talent scouting overdragen is).

Stap 3: Weet wat je groep nodig heeft

Omkaderingscijfer

Het omkaderingscijfer staat voor de verhouding tussen het aantal leid(st)ers en het aantal leden. Ideaal gezien is de verhouding:

 • 1 leid(st)er per 5 kapoenen of kabouters en welpen,
 • 1 leid(st)er per 6 jong-givers, givers of jins,
 • 1 leid(st)er per drie akabe- of Open Kampleden.
 • Er zijn overal minimum 2 leid(st)ers per tak. Bij een gemengde tak minstens 1 leider en minstens 1 leidster.

Bereken je ideale omkaderingscijfer

Omkaderingscijfer: [het aantal leden] / [het aantal leiding]

Score:

 • Van 0 - 6: Je kan nog groeien in leden. Ledenwerving is een optie.
 • 6 - 7: Jullie zitten goed, doe zo verder.
 • 7 - 12: Zoek meer leiding. Denk aan een ledenstop.

Ook tijdens de leidingsverdeling streef je naar evenwicht. Zorg er bijvoorbeeld voor dat niet alle nieuwe leid(st)ers in dezelfde tak zitten en alle ervaren leid(st)ers in een andere. Probeer ook te streven naar een goede balans tussen werkende en studerende leiding, zo kan je de scoutswerking tijdens examenperiodes waarborgen. Hou ook rekening met de leeftijd van de leiding zelf: een eerste- of tweedejaars leiding bij de givers is niet altijd een goed idee.

Stap 4: Zoek een goede aanpak

Vertrek je vanuit een voorstel van de groepsleiding en bouw je daarop verder? Ga je aan de slag met voorstellen van de leiding zelf? Zorg ervoor dat iedereen inspraak krijgt. Het is belangrijk voor de motivatie van de leiding dat ze weten waarom bepaalde keuzes gemaakt worden.

Je kan op voorhand met je leidingsploeg criteria vastleggen die jullie belangrijk vinden. Zet ze in volgorde van belangrijkst naar minst belangrijk. Achteraf helpt dat om voor een bepaalde leidingsverdeling te kiezen.

Mogelijke criteria:

 • Evenwicht ervaren-nieuwe leiding
 • Evenwicht interesses
 • Evenwicht karakters
 • Eerstejaars leiding niet bij de oudste takken
 • Hoeveel leiding per takploeg?
 • Geen koppeltjes samen in leiding
 • Evenwicht jongens/meisjes
 • Continuïteit: iemand met ervaring in die tak blijft daar nog een jaar om ervaring door te geven.
 • Vrienden
 • Geen leiding als er familie in dezelfde tak zit
 • Geen broers of zussen samen in leiding
 • Geen kliekjes
 • Groepsleiding staat niet samen in dezelfde tak
 • Leiding die meegroeit met leden
 • De leiding heeft talenten die aansluiten bij de leefwereld van de leden. Bijvoorbeeld creativiteit bij de kapoenen of avontuurlijke ingesteldheid bij givers. 

Wil je de leidingsverdeling eens anders aanpakken? Probeer dan deze methodiek.