Zoek
Speel eens op straat

Jullie hebben als scouts- en gidsengroep vast wel enkele speelplekken in je buurt. Wij geven je alvast een extra plekje: de speelstraat. Want een keer op straat (mogen) spelen is gewoon leuk! Bovendien is een speelstraat een plezante manier om kinderen uit de straat kennis te laten maken met scouting of om je buren te bedanken voor de goede verstandhouding of om met hen eens een babbeltje te slaan.

Wat is een speelstraat?

Hoe vraag je een speelstraat aan?

Wat met de verzekering?

Wat is een speelstraat?

Een speelstraat is een (deel van een) straat die gedurende een bepaalde periode volledig afgesloten wordt voor gemotoriseerde verkeer (auto's, moto's, ...). Enkel plaatselijk verkeer (bewoners van de straat, maar zij moeten stapvoets rijden) en prioritaire voertuigen (ziekenwagen, politie, ...) mogen de straat nog in. Zo kunnen kinderen veilig en ongehinderd op straat spelen en maakt koning auto plaats voor veel spelplezier! Je mag er zelfs allerlei groot spelmateriaal plaatsen (skateramp, goalen, springkasteel, ...). Veel gemeenten laten speelstraten toe in de zomervakantie, maar soms kan het ook in andere periodes.

Let wel: niet alle straten kunnen zomaar een speelstraat worden (al zijn er soms uitzonderingen mogelijk)! Om in aanmerking te komen, moet:

 • er in de straat een snelheidsbeperking van 50 km per uur gelden
 • de straat een overheersende woonfunctie hebben
 • de straat geen belangrijke straat zijn voor doorgaand verkeer of openbaar vervoer

Hoe vraag je een speelstraat aan?

Het aanvragen van een speelstraat doe je bij je gemeente. Maar vooraleer je je aanvraag indient, volg je best eerst dit stappenplan:

 • Overleg op de groepsraad hoe je de speelstraat wil aanpakken: je kan een speelstraat koppelen aan een bestaand evenement, zoals je groepsfeest of het schoolfeest in de buurt. Of je kan een speelstraat organiseren als een activiteit voor de jongste takken. Een speelstraat hoeft niet altijd voor de deur van je lokaal. Kies bijvoorbeeld ook eens een straat middenin een woonwijk waar veel kinderen wonen.
 • Denk ook aan de andere gebruikers van de straat: zijn het vooral gezinnen of ook handelaars? Is er een publieke plaats (bv. zwembad of bibliotheek) waar ook mensen uit andere buurten komen? Het kan je helpen beslissen in welke straat je wil spelen!
 • Informeer naar het beleid van je gemeente of stad over speelstraten. Onbekend? Kaart het dan aan via de jeugdraad of de jeugddienst. Geef zeker voorbeelden van andere steden. Sommige gemeenten en steden bieden trouwens zelf ook speelmateriaal aan voor speelstraten!
 • Betrek de buurt! Steek een briefje in elke bus om jullie idee voor te stellen en nodig mensen meteen uit om hun input en reacties te geven.
 • Stel een coƶrdinator/straatverantwoordelijke aan die het aanspreekpunt is bij vragen of problemen, zowel bij de voorbereiding als tijdens de dag zelf.
 • Doe je aanvraag bij de gemeente of jeugddienst. Zij zullen contact leggen met de verschillende betrokken gemeentediensten. Op basis van hun adviezen beslist het College van Burgemeester en Schepenen of de speelstraat er effectief kan en mag komen.
 • Bij goedkeuring ... spelen maar!
 • Evalueer nadien met alle betrokkenen.

Op de webite van Goegespeeld vind je nog heel wat praktische info.

Wat met de verzekering?

Een speelstraat staat open voor alle publiek. Er zullen dus ook kinderen, jongeren en ouders mee spelen die geen lid zijn van Scouts en Gidsen Vlaanderen. In principe blijven de ouders verantwoordelijk voor hun eigen kinderen. Toch sluit je beter een evenementenverzekering via Scouts en Gidsen Vlaanderen af. Daarmee kan je kinderen die geen lid zijn van Scouts en Gidsen Vlaanderen verzekeren voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen. Alle informatie over onze (evenementen)verzekering vind je hier.

Je eigen leden zijn uiteraard verzekerd via de ledenpolis.