Zoek
Hoe word ik hoofdanimator?

Wil je graag hoofdanimator worden? Om het traject succesvol af te ronden, moet je volgende dingen doen binnen de drie jaar:

KAVO ID

Een KAVO ID aanmaken op www.mijnkadervorming.be.  Iedereen die een traject wil starten, moet een KAVO ID aanmaken.

Het is belangrijk dat je je KAVO ID aan ons doorgeeft. Door je KAVO ID kan je gekoppeld worden aan een cursus, een stageplaats en kunnen wij, als je alles achter de rug hebt, je attest aanvragen.

Een stappenplan vind je hier. Zorg dat je je rijksregisternummer en eventueel het nummer van je animatorattest bij de hand hebt.

Als je nog geen animatorattest hebt, laadt dan een ervaringsportfolio op in de KAVO-tool waarin je beschrijft welke ervaringen je al hebt in het jeugdwerk (leiding, speelplein, EHBO,...). Dit kan op minder dan een A4.

50u stage

Je kan pas aan het stage beginnen als je 50u vorming achter de rug is. Om stage te doen heb je drie dingen nodig.

1. Een stageplaats

Je mag kiezen waar je stage doet. Stage kan je doen in je eigen scoutsgroep of bij een andere jeugdverenging zoals het speelplein of een vakantiekamp. Controleer altijd of de organisatie waar jij stage wil doen, erkend is om dat te mogen doen. Meer informatie daarover vind je op www.mijnkadervorming.be  Een sportkamp zal bijvoorbeeld niet lukken.

Als je in je eigen scoutsgroep stage wil doen, moet je scoutsgroep geregistreerd zijn als stageplaats. Dat kan je doen op www.mijnkadervorming.be

Je hoeft dat niet zelf te doen, maar spreek je VGA hierover aan. Hij heeft hierover ook een mail gekregen.

2. Trajectboekje

Je krijgt bij aanvang van de cursus een trajectboekje. Tijdens de cursus, gedurende je stage en op het evaluatiemoment zal je met dit boekje aan de slag gaan. Je vindt er een neerslag van jouw groeipad in, het herkennen en verwerven van de vooropgestelde competenties. Je kan er in noteren wat je leert en een overzicht houden over je groeiproces.

Heel erg belangrijk: RAAK HET NIET KWIJT! Je hebt het je hele traject nodig.

3. Stagebegeleider

Je kan geen stage doen zonder stagebegeleider. Een stagebegeleider is iemand met één van de volgende attesten of ervaring:

  • Attest Instructeur
  • Attest Hoofdanimator
  • Pedagogisch diploma (leerkracht, Sociaal Cultureel Werk, Master Pedagogische Wetenschappen…)
  • Beroepskracht Jeugddienst of jeugdwerk
  • Bewijs van deelname aan workshop voor stagebegeleiding (bv. de vorming coaching die op basisweekend of herfstontmoeting gegeven wordt.)

Na de cursus ga je in gesprek met je stagebegeleider over wat je geleerd hebt en wat je in je groep wilt uitproberen. Hij of zij zal je via coachende vragen helpen om de dingen die je op cursus geleerd hebt ook toe te passen. Op het einde van je stage en voor je naar het evaluatiemoment gaat, zet deze persoon zijn handtekening in je trajectboekje.

Evaluatiemoment

Dit duurt 4 uur en is gratis. Inschrijven kan je hier.

Dit evaluatiemoment dient als reflectiemoment over het hele kadervormingstraject.

  • We kijken naar hoe je zaken uit de cursus bent gaan toepassen in je scoutsgroep.
  • We kijken naar hoe je sterker voor je leden staat.
  • We gaan ook een laatste keer in op je eigen sterktes en groeipunten als hoofdanimator.

Vragen of bedenkingen?

Spreek iemand van je begeleiding aan of mail naar vorming@scoutsengidsenvlaanderen.be of 03 231 16 20.