Zoek
Veelgestelde vragen over Alcohol & Drugs

 

Je bent hier omdat je waarschijnlijk enkele vragen hebt rond alchol- of drugsgebruik binnen scouting. Om de vragen en antwoorden overzichtelijk te houden delen we ze op in de volgende drie categoriën:

Regels

Aansprakelijkheid

Communicatie

Regels

Wie mag alcohol drinken? Wie niet?

De wetgeving en regels die gelden voor scouts en gidsen vind je hier

Wat is sterke drank? 

Sterke drank is elke drank met een alcoholpercentage rond en boven de 22° (uitgezonderd bier of wijn). Alcopops en cocktails zijn ook sterke dranken en mogen dus niet gedronken worden onder de 18 jaar.

Mag de leiding de rugzakken van leden controleren op drank?

Als er op voorhand afspraken worden gemaakt over het meebrengen van eigen drank dan kan je leden controleren op het naleven van die afspraak. Als daarbij het controleren van de rugzakken hoort, dan kan dit zeker maar dan communiceer je dit ook best op voorhand aan de leden. Een verwittigd man is er twee waard!

Wat moet je doen als je leden betrapt met alcohol?

Zorg ervoor dat ook leden de afspraken met betrekking tot alcohol kennen. Maak hen ook duidelijk dat er consequenties aan vasthangen bij het niet naleven. Als je leden betrapt, verwijs je terug naar de gemaakte afspraken. Neem de maatregelen die je zelf hebt afgesproken. Wees consequent!

Wat moet je doen als leden alcohol drinken op 2-daagse?

Zorg ervoor dat ook leden de afspraken met betrekking tot alcohol kennen. Maak hen ook duidelijk dat er consequenties aan vasthangen bij het niet naleven. Als je leden betrapt, verwijs je terug naar de gemaakte afspraken. Neem de maatregelen die je zelf hebt afgesproken. Wees consequent!

Wat moet je doen als leden op café gaan tijdens een activiteit?

Geef leden die op tweedaagse vertrekken duidelijke richtlijnen mee over wat wel kan en wat niet. Je kan de afspraak maken dat ze onderweg even iets mogen drinken in een cafeetje zolang het geen alcohol is. Je kan ook de afspraak maken dat ze niet mogen stoppen in een café. Gaan ze in tegen de afspraken, dan bepalen jullie als leiding wat de gevolgen zijn van die inbreuk. Het belangrijkste is, dat leden op voorhand weten wat wel kan en wat niet. Stel duidelijke grenzen op!

Wat doe je als leden bier stelen uit de foerage?

De afspraken over alcohol zijn duidelijk? Zijn er gevolgen in je groep voor het betreden van de foerage? Wees consequent en maak duidelijk dat er gevolgen zijn bij het naleven van gemaakte afspraken.

Wat doe je met leden die een kater hebben?

Ga in gesprek met die persoon. Raad hem/haar aan om de volgende keer minder te drinken. Laat hem/haar voldoende water drinken gedurende de dag. Je kan met die persoon de afspraak maken dat die de volgende avond van het kamp geen alcohol krijgt. 

Hoe ga je als DC om met een groep die beslist om in te gaan tegen de wet?

Als districtscommissaris kan je die groep er enkel op wijzen wat de gevolgen kunnen zijn als ze de wet overtreden. Probeer hen te laten stilstaan wat de consequenties kunnen zijn op vlak van strafbaarheid en qua verzekeringen.

Aansprakelijkheid

Wat doe je als er een ongeval veroorzaakt wordt door dronkenschap?

Hier hangt het ook af van de leeftijd van de veroorzaker. Gaat het hier om een -16, -18 of +18jarige? Gaat het om een leiding of een lid? Neem contact op met het verbond via info@scoutsengidsenvlaanderen.be of +32 3 231 16 20.

 

Hoe zit het met aansprakelijkheid bij minderjarige leiding die zelf sterke drank drinkt?

-18-jarigen mogen geen sterke drank drinken. Dit staat zo in de wet en de regels van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Deze zijn geldig voor zowel leden als leiding.

 

Hoe strikt moeten de regels van Scouts en Gidsen Vlaanderen opgevolgd worden?

Scouts en Gidsen Vlaanderen maakt het onderscheid tussen de wet, een regel en een richtlijn.
De wet is opgelegd door de overheid en kan bij overtreding strafbaar zijn.
Een regel is opgelegd door Scouts en Gidsen Vlaanderen zelf aan alle groepen. Bij overtreding hiervan, kunnen er consequenties aan vasthangen en zal vooral bij verzekeringskwesties getoetst worden.
Een richtlijn is niet opgelegd door Scouts en Gidsen Vlaanderen maar is een advies dat meegegeven wordt om de wetten en regels gemakkelijker of beter te kunnen opvolgen. 

Hoe ver gaat de verantwoordelijkheid van leiding tav leden? 

Als leiding ben je verantwoordelijk voor je leden tijdens scoutsactiviteiten (zaterdag- of zondagnamiddag, scoutsweekends, kampen, scoutsfeestjes) Dan gelden ook de gemaakte afspraken. Buiten de scoutsactiviteiten vervaagt de grens van verantwoordelijkheid. In principe ben je niet meer verantwoordelijk. Maar je kan uiteraard leden die buiten de scouts te veel alcohol drinken er wel op aanspreken. Een verantwoordelijkheidsgevoel als leiding draag je altijd mee. Zorg er dan voor dat je zelf het goede voorbeeld geeft als je er hen op aanspreekt. 

 

Communicatie

Hoe leg je aan leden uit dat er nu geen alcohol gedronken mag worden?

Een populaire afspraak zal dit niet zijn, maar het is belangrijk. Belangrijk voor hen, voor hun gezondheid, voor hun ontwikkeling, voor hun 'zijn'. Probeer dit duidelijk te maken en neem hier ook de tijd voor! Geef ze ook inspraak in de afspraken. Blijf hier als leiding ook open over en durf het gesprek aangaan met je givers. Vraag ook gerust aan je groepsleiding om er bij te zijn voor dit gesprek en maak samen een voorbereiding. Zitten jullie echt vast? Vraag hulp aan je DC's.

Hoe communiceer je het alcoholbeleid naar ouders?

Durf open te zijn over je alcoholbeleid. Plaats dit online of geef het mee met ouders bij het inschrijven van givers. Of reserveer een luik op jullie kampboekje speciaal voor jullie afspraken over alcohol. Geef ook zeker aan hen mee dat ze met vragen over het alcoholbeleid bij de leiding terecht kunnen. 

Hoe geef je leden inspraak in het alcoholbeleid?

Begin met een open gesprek. Wie heeft er al alcohol gedronken? Waarom dronk je je eerste pint? Heb je al eens te veel gedronken? Waarom was dit? Probeer in kaart te brengen waarom ze (te veel) alcohol drinken. En ga van daar naar wat zij acceptabel vinden binnen de scouts. Probeer te bepalen hoe ver zij af zitten van jullie en werk samen naar een compromis. Blijf er wel rekening mee houden dat jij als leider de eindverantwoordelijkheid draagt, dus jullie beslissen over het uiteindelijke resultaat.

Bespreek je alcohol en gebruik bij jongere leden?

Kapoenen, Welpen en Kabouters zijn er hopelijk nog niet mee bezig. Als leiding zorg je bij die takken er ook voor dat je nooit alcohol nuttigt in hun aanwezigheid tijdens een scoutsactiviteit (kamp of weekend) - Jonggivers kunnen er wel al vragen over hebben. Ga die vragen niet uit de weg. Wees eerlijk en beantwoord hun vragen.

Wat zeg je tegen ouders van een -16-jarige, die hun kind toestemming geeft om alcohol te drinken?

Wat de afspraken thuis zijn, daar heb je als leiding weinig aan te zeggen. Maar de afspraken die je maakt op de scouts zijn geldig voor iedereen. Als groep ben je verplicht om je te houden aan de wetten van de overheid en de regels van Scouts en Gidsen Vlaanderen. De wet zegt dat -16-jarigen geen alcohol krijgen, dan is dit geldig voor iedereen die naar scouts komt.