Jins, wie zijn ze?

Jins in het bos

Jins en loodsen zijn 17 of 18 jaar. Ze zitten in het laatste jaar van het middelbaar. Jins zijn vaak op zoek naar (inzicht in) zichzelf, een eigen weg en nieuwe ervaringen. Met vallen en opstaan ontdekken ze hun eigen pad.

Jins?

Drie letters, kort voor ‘Jij en Ik een Noodzaak’. Jin zijn, is intens samenleven, één of twee jaar lang. Het is samenwerken, aan activiteiten, projecten en kampen, elke groep in zijn eigen stijl. Het is avonturen en uitdagingen delen. Al doende leren samenwerken en verantwoordelijkheid opnemen. En jin zijn is, dankzij al die ervaringen, een groeiend engagement ontwikkelen voor de groep en de samenleving.

Sociale ontwikkeling

Jins en loodsen stellen veel in vraag. Ook hebben ze vaak rebelse ideeën. Ze zijn dol op verandering en durven ook eens niet in het rijtje te lopen.

Tijdens het jinjaar staat de groep centraal. Jins willen niets liever dan zich goed in hun vel voelen. Ze willen opgenomen worden in de groep en iets betekenen in de vriendenkring. Terwijl ze samen een project of kamp in elkaar boksen, leren jins zichzelf en elkaar kennen. En dat leidt soms tot hechte vriendschappen.

Jins staan op een belangrijk punt in hun leven. Een kruispunt vol keuzes: wil ik gaan werken of verder studeren? Wil ik in leiding? Of stoppen met de scouts? En wat kies ik dan? De toekomst is nog ver en open, toch leren ze stilaan keuzes maken. 

Jins genieten van de vrijheid en zelfstandigheid die ze in de jintak krijgen. Ze mogen fouten maken en ontdekken dat je zelfs de wildste ideeën kan uitvoeren. Misschien wordt de eerste fuif die jins organiseren een flop, omdat de verkeerde datum op de affiche stond. Maar misschien lukt het wel om met een zelfgebouwde gocart naar zee te rijden.

Tips

 • Prikkel je jins, daag hen uit. Zo durven ze heerlijk creatief of onnozel zijn. Geef je hen verantwoordelijkheid, zoals het uitkiezen van kleurentotems, dan zie je ook hun volwassen kantje. 
 • Creëer een warme groep waarin ze naar hartenlust kunnen experimenteren. Geef hen verantwoordelijkheid en toon dat je hen vertrouwt. 
 • Maken de jins het te bont? Grijp tijdig in en maak duidelijk waar de grens ligt. In een veilige omgeving ontdekken jins op die manier zichzelf, elkaar en de wereld. 
 • Waar ligt de grens? Bepaal samen met je jins de regels, zo kunnen jullie samen bedenken wat wel en niet kan.

Nood aan begeleiding, geen leiding

Bij jins sta je niet in leiding maar ben je begeleiding. De rol van de jinbegeleiding verandert tijdens het jaar. In het begin heb je de touwtjes in handen. Stilaan groeit de betrokkenheid van de jins. Ze bereiden samen met jullie een activiteit voor. Of ze denken mee na over de invulling van het zomerkamp en houden de bar draaiende. 

Tips

 • Als iedereen ingeburgerd is en de groep vaste vorm krijgt, geef je een paar touwtjes uit handen. De jins kiezen, bedenken en organiseren de activiteiten, vergaderingen en projecten zelf. Ze plannen intensief mee aan het zomerkamp. Je rol als begeleiding? Stimuleren, inspireren en zelf deelnemen.

Seksualiteit en relatievorming

Relaties tussen jins worden in de loop van het jaar intenser. Het is dan ook niet uitzonderlijk dat er jins verliefd worden en dat er koppeltjes ontstaan. Uiteraard kan je dat niet verbieden. Je maakt er wel best afspraken over, in een gesprek over wat iedereen aanvaardbaar vindt in de groep.

Tips

 • Een plakkerig jinkoppel maak je best voorzichtig duidelijk dat hun gestoei voor de groep niet altijd aangenaam is. Tijdens vrije momenten kan je hen als begeleiding en als groep even de ruimte geven om alleen te zijn.
 • Wordt een jin verliefd op jou als begeleiding? Besef dan dat dat vaak te maken heeft met je rol van begeleiding. en zelden vanwege je persoonlijkheid. Zorg er sowieso voor dat je begeleidingsrol nooit in het gedrang komt door een verliefdheid of relatie.
 • Wanneer jins elkaar, zelfs al grappend, veroordelen vanwege hun al of niet vermeende (homo)seksualiteit, krijgt de groepswerking klappen. Ga hierover altijd het gesprek aan.
 • Jins die seks hebben op kamp is geen groot probleem. Een avontuurtje kan wel emotionele gevolgen hebben. Als begeleiding toon je je bereid tot een gesprek, maar dring je je niet op.
 • Maak in elk geval geen taboe van seksualiteit, maar probeer het onderwerp bespreekbaar te maken. Geef aan dat de jins vrijblijvend met alle vragen en opmerkingen bij jou terechtkunnen.

Drank, roken en drugs

Regels over drank, roken en drugs zijn bij de jins doorgaans minder strikt dan bij gidsen en verkenners. Een rustmoment is vaak een gelegenheid voor de rokers om een sigaret op te steken. Op uitstap in drinken de jins wel eens een pintje.

Jins experimenteren en dat is prima. Maar alcohol, tabak en drugs kunnen wel zware spanning zetten op de groepssfeer. 

Tips

 • Werk een drank- en drugsbeleid uit. Zo maak je het onderwerp bespreekbaar. De jins krijgen de kans om hun mening te zeggen. En door erover te praten beseffen ze ook dat hun eigen drankgebruik niet alleen gevolgen heeft voor zichzelf, maar ook voor de groep(ssfeer). Op die manier kunnen jins zich een realistischer beeld vormen van wat aanvaardbaar drankgebruik is.

Ben je geholpen met deze info?