Verzekeringen voor je lokaal

Scoutsterrein dat helemaal versiert voor een groot groepsfeest

Stormde ‘Energieke Mustang’ weer eens door de deur? Of liep die andere groep over het dak? Check hier waarvoor je lokaal allemaal verzekerd is!

Is ons scoutslokaal verzekerd?

Alle scouts- en gidsengroepen zijn verzekerd voor schade aan hun lokalen. Bijvoorbeeld na brand, wateroverlast, storm, glasbreuk, inbraak of diefstal (als de schade  groter is dan 500 euro) en stormschade aan tenten. 

Je bent als groep via de lokalenpolis verzekerd in eender welk ander lokaal tijdens een scoutsactiviteit. De lokalenpolis blijft ook geldig wanneer je een evenement organiseert in je eigen lokalen of in een gehuurd lokaal.

Let op. Je lokalen zijn niet verzekerd wanneer je een lokaal verhuurt aan een niet-scoutsgroep (zij moeten zelf een brandverzekering afsluiten). Maar ook niet bij vandalisme, wanneer je leden het lokaal beschadigen of als jullie het lokaal verwaarlozen, of wanneer het in opbouw of niet voldoende afgesloten is.

Je lokaal (deels) verhuren? 

Wanneer je je lokaal verhuurt, raden we aan (en is het soms zelfs verplicht) om een extra verzekering af te sluiten. Je kan dit via een externe verzekeringsmaatschappij doen, of via Scouts en Gidsen Vlaanderen.

Extra verzekeringen

Geef schade aan

Schade aan jullie lokaal na (een poging) tot diefstal, storm of brand? Wat nu? Geen paniek, hier lees je wat je moet doen!

Help

Ben je geholpen met deze info?