De eigenaar van je domeinnaam

Leiding achter laptop

Bijna elke scoutsgroep heeft een eigen website. Toch is het niet altijd duidelijk wie de eigenaar van de domeinnaam is. Het is belangrijk zelf de eigenaar te zijn en te weten hoe je van eigenaar kan veranderen.

Wat is een domeinnaam?

Een domeinnaam is het eerste deel van een webadres. Bijvoorbeeld, voor het adres https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/over-ons is scoutsengidsenvlaanderen.be de domeinnaam waarvan je eigenaar bent.

De registratie van je domeinnaam kan je vergelijken met het kadaster dat je kan inkijken bij de dienst Ruimtelijke Ordening van je gemeente. Je kan daar opvragen welke percelen grond (domeinnamen) er zijn, wie de rechtmatige eigenaar is en wat de exacte locatie is. Eens je dat weet kan je hem makkelijk bezoeken. Je website is dan het huis dat je op dat stukje grond zet en naar eigen kleur en smaak kan inrichten.

Wie is de eigenaar?

De enige manier om dat te checken is:

  1. Surf naar DNS Belgium. Vul je domeinnaam in.  
  2. Klik verder op ‘Check beschikbaarheid’.
  3. Kijk nu naar de details van je domeinnaam. Klik op ‘Toon gegevens’.

De domeinnaamhouder is de persoon of de organisatie die de wettelijke eigenaar is van je website. Dat is in het beste geval een organisatie zoals bijvoorbeeld de vzw van je groep of Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw. Het mag ook iemand zijn die je kent, die actief is bij de groep en die mag handelen in naam van de groep.

De gegevens, zoals het adres en zeker het e-mailadres, moeten correct en actief zijn. Nog belangrijker dan de naam is het e-mailadres dat hier staat. Dat moet een e-mailadres zijn waar je als groep niet enkel nu maar ook in de toekomst toegang tot hebt.

Je mag ook nooit een e-mailadres opgeven dat de geregistreerde domeinnaam bevat (bijvoorbeeld info@scoutsX.be). Want als er iets mis is met je domeinnaam, dan werkt dat e-mailadres ook niet meer.

De domeinnaamhouder moet altijd iemand zijn die je persoonlijk kent en die verbonden is met de groep of de vzw.

Wat als de informatie niet klopt?

Neem contact op met de ‘Technische contactpersonen van de registrar’. (Bij scoutswebsites is dat vaak Mediaraven.) Zij zijn wettelijk verplicht om deze gegevens onmiddellijk aan te passen. Dat is normaal gratis.

Welke gegevens moet je opgeven als nieuwe domeinnaamhouder?

Als groep kan je kiezen wie je als eigenaar opgeeft, maar wij raden aan om een e-mailadres van de groep op te geven (eerder dan van een persoon). Dat e-mailadres mag uiteraard niet info@jedomeinnaam.be zijn, want als dat niet werkt, kan je ook de eigenaar niet contacteren.

Je geeft als e-mailadres best <groepsnummer>@groep.scoutsengidsenvlaanderen.be op. Dus voor bijvoorbeeld A3164G wordt het e-mailadres A3164G@groep.scoutsengidsenvlaanderen.beDat e-mailadres is speciaal voor elke groep aangemaakt. Mails naar dat adres worden automatisch via de Groepsadministratie doorgestuurd naar de verantwoordelijke groepsadministratie (VGA) van de groep.

Door de gegevens in de Groepsadministratie beschikt Scouts en Gidsen Vlaanderen continu over de juiste namen, e-mailadressen en telefoonnummers van de leiding in jullie groep. Op die manier willen we alle domeinnamen beschermen en nieuwe groepsleiding administratief ondersteunen. Zo kunnen zij ervoor zorgen dat de groep niet enkel nu maar ook in de toekomst over de eigen domeinnaam kan beschikken. Zorg dus dat jullie Groepsadministratie zeker in orde is.

Wat als dit niet onmiddellijk wordt aangepast?

Als het niet onmiddellijk wordt aangepast, neem dan contact op met Scouts en Gidsen Vlaanderen.  

De richtlijnen van DNS Belgium (Domein Naam Systeem) zijn namelijk heel duidelijk. Elke registrar is verplicht om dat onmiddellijk aan te passen, zolang je kan aantonen dat je de huidige eigenaar bent. Zelfs onbetaalde facturen bij je registrar mogen geen reden zijn om de transfer tegen te houden.

Ben je geholpen met deze info?