Zoek
Vaardocumenten

Bootcertificaat

Het bootscertificaat toont aan dat een boot gebruiksklaar werd bevonden voor zeescouting activiteiten. Het heeft als doel de veiligheid en volledigheid op vlak van (verplichte) uitrusting van de boten te waarborgen. Voor elke boot vul je 3 exemplaren in en laat je ze ondertekenen door de Commissaris Zeescouting: eentje voor de Commissaris Zeescouting, eentje voor in de boot, en eentje op te bewaren op het lokaal.

Aanbevelingen vaargedrag

Een en ander moet ons toelaten om aan te tonen dat we als zeescouting niet onbezonnen en wel degelijk goed voorbereid het water op gaan. De verschillende verantwoordelijke overheden kijken immers zeer kritisch toe op onze aktiviteiten op de steeds drukkere waterwegen.

Aan het begin van elk nieuw vaarseizoen zit de ploeg Zeescouting dan ook met de overheden rond de tafel om concrete afspraken te maken. Uit deze gesprekken ontstond het document “Aanbevelingen voor een goed vaargedrag”, een aantal richtlijnen die onze zeescouts en zeegidsen een zo veilig mogelijke vaart moeten garanderen.

Aanbevelingen vaargedrag:

 

Afspraken omtrent het verblijf in een jachthaven

Ook met jachthavens in België en in Nederland, de Marine en andere nautische instellingen zoals maritieme scholen tracht de ploeg Zeescouting goede relaties aan te knopen en te onderhouden. Dit alles om zo veel mogelijk opportuniteiten voor Zeescouting te creëren.

Afspraken jachthavens: