Wat moet je doen bij schade aan derden?

jongen met groene scoutst-shirt en korte groene broek zit in het gras met een rode bal.

Oei, een ongeluk waarbij iemand buiten de scouts betrokken is. Bijvoorbeeld, een van je welpen schopt per ongeluk een bal door de ruit van de buren. Wat moet je als leiding doen? Welke papieren moet je in orde brengen? En waar kan je terecht met mijn vragen? Dat lees je hier.

Wat moet je als leiding doen?

Doe als (groeps)leiding zelf aangifte bij Ethias

Mail ten laatste 8 dagen na de activiteit (of 8 dagen na het kamp of weekend) het digitaal ingevulde aangifteformulier naar Ethias via aangifteLO@ethias.be. Zet (de ouders van) het betrokken scoutslid in cc.

Opgelet! Vul het aangifteformulier digitaal in. Dat wil zeggen: download het formulier, open het pdf-bestand, typ alle gegevens in de juiste vakjes en sla het op als pdf. Ethias aanvaardt enkel nog digitale formulieren. 

Hulp nodig bij het invullen? Ethias maakte een handleiding.

Nadat jullie het ongeval hebben aangegeven, stuurt Ethias binnen de 24 uur een dossiernummer naar de ouders met de uitleg van de volgende stappen.

Laat de ouders ook een aangifte doen

Vraag aan de ouders om ook zelf een aangifte te doen bij hun familiale verzekering. Dat lijkt wat raar, maar het is wel verplicht.

Ethias zal dan contact opnemen met de familiale verzekering van de ouders. De familiale verzekering zal de kosten dekken. De vrijstelling, het deel dat ze niet dekken, zal Ethias betalen.

Hebben de ouders geen familiale verzekering, dan moeten ze dit uiteraard geen extra aangifte doen. Ethias neemt dan de volledige kosten voor zijn rekening.

Veelgestelde vragen

Ja. Een aanhangwagen wordt gratis mee verzekerd bij de auto die de aanhangwagen trekt. De voorwaarde hiervoor is dat de aanhangwagen samen met het voertuig gekeurd wordt bij het Ethiaskantoor én dat de aanhangwagen vermeld wordt op het expertiseverslag.

Ben je geholpen met deze info?

Het betekent dat je je gedraagt als een verantwoordelijk en redelijk persoon. Je neemt geen onnodige risico’s en probeert gevaar op voorhand in te schatten en te voorkomen

Ben je geholpen met deze info?

Het aangifteformulier bestaat alleen in het Nederlands. Het geneeskundig getuigschrift (deel van de verzekeringspapieren) dat de dokter of het ziekenhuis ter plaatse moet invullen, kan je downloaden in het Frans, Engels, Spaans, Duits en Italiaans.

Ben je geholpen met deze info?

Je bent als scouts of gids verzekerd dankzij de ledenpolis voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. Ziekte is niet verzekerd. Ontdek alles over de verzekeringen.

Ben je geholpen met deze info?

De evenementenverzekering dekt burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen van jullie groep, scoutsleden en helpers bij de organisatie. Het materiaal is niet verzekerd, je moet hiervoor een aparte polis afsluiten (dat kan via Scouts en Gidsen Vlaanderen).

Ben je geholpen met deze info?

Is de oud-leiding nog actief (en dus ingeschreven) binnen Scouts en Gidsen Vlaanderen? Dan zijn ze verzekerd. Zo niet, dan vraag je best een tijdelijke verzekering aan.

Ben je geholpen met deze info?

Meer veelgestelde vragen

Ben je geholpen met deze info?