Wat moet je doen bij schade aan derden?

jongen met groene scoutst-shirt en korte groene broek zit in het gras met een rode bal.

Oei, een ongeluk waarbij iemand buiten de scouts betrokken is. Bijvoorbeeld, een van je welpen schopt per ongeluk een bal door de ruit van de buren. Wat moet je als leiding doen? Welke papieren moet je in orde brengen? En waar kan je terecht met mijn vragen? Dat lees je hier.

Wat moet je als leiding doen?

Doe als (groeps)leiding zelf aangifte bij Ethias

Mail ten laatste 8 dagen na de activiteit (of 8 dagen na het kamp of weekend) het digitaal ingevulde aangifteformulier naar Ethias via aangifteLO@ethias.be. Zet (de ouders van) het betrokken scoutslid in cc.

Opgelet! Vul het aangifteformulier digitaal in. Dat wil zeggen: download het formulier, open het pdf-bestand, typ alle gegevens in de juiste vakjes en sla het op als pdf. Ethias aanvaardt enkel nog digitale formulieren. 

Hulp nodig bij het invullen? Ethias maakte een handleiding.

Nadat jullie het ongeval hebben aangegeven, stuurt Ethias binnen de 24 uur een dossiernummer naar de ouders met de uitleg van de volgende stappen.

Laat de ouders ook een aangifte doen

Vraag aan de ouders om ook zelf een aangifte te doen bij hun familiale verzekering. Dat lijkt wat raar, maar het is wel verplicht.

Ethias zal dan contact opnemen met de familiale verzekering van de ouders. De familiale verzekering zal de kosten dekken. De vrijstelling, het deel dat ze niet dekken, zal Ethias betalen.

Hebben de ouders geen familiale verzekering, dan moeten ze dit uiteraard geen extra aangifte doen. Ethias neemt dan de volledige kosten voor zijn rekening.

Veelgestelde vragen

Het goedehuisvaderprincipe betekent dat je je gedraagt als een verantwoordelijk persoon. Je neemt geen onnodige risico’s en probeert gevaar op voorhand in te schatten en te voorkomen

Ben je geholpen met deze info?

Leiding heeft de plicht om zoveel mogelijk gevaren te voorzien en uit te sluiten. Denk op voorhand na over de risico’s van een activiteit en neem voorzorgen.

Ben je geholpen met deze info?

Toezichtsplicht betekent dat je er actief op toeziet dat je leden zichzelf niet in gevaar brengen. Grijp in als je ziet dat je leden iets gevaarlijks doen.

Ben je geholpen met deze info?

Sommige verzekeringen werken met franchise of vrijstelling. Dat wil zeggen dat je bij schade zelf een deel van de schade vergoedt. Je betaalt de vrijstelling zelf, de verzekering betaalt de rest. Soms is de vrijstelling een bepaald bedrag, soms is het een percentage van de waarde van het verzekerde goed.

Ben je geholpen met deze info?

Een ongeval is een plotse gebeurtenis die leidt tot een lichamelijk letsel. Dus wel een schaafwond, verstuiking of brandwonde. Maar geen ziekte of zonnebrand. 

Ben je geholpen met deze info?

Als leiding ben je verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid. Dat wil zeggen dat je verzekerd bent als je schade berokkent aan iemand anders. Of als een van je leden schade veroorzaakt. Er moet duidelijke schade zijn én een duidelijke dader om een beroep te doen op deze verzekering. 

Ben je geholpen met deze info?

Meer veelgestelde vragen