Scouts en vluchtelingen

Groepje jongeren aan het voetballen op een veld met gesjorde goals.

Vluchtelingenkinderen zijn gewone kinderen met ongewone ervaringen. Soms brengt dat extra drempels met zich mee, met deze tips kan je alvast op weg.

Willen jullie als scoutsgroep iets betekenen voor de kinderen en jongeren uit opvangcentrum in jullie gemeente? Dat kan op veel verschillende manieren: door zelf een eenmalige activiteit te organiseren bv. met in het kader van scouting wijkt uit, door deel te nemen aan activiteiten van het centrum zelf of door kinderen en jongeren op te nemen in de scoutsgroep.

Extra aandacht

Als je kinderen en jongeren wil opnemen in je scoutsgroep, is er soms extra hulp en aandacht nodig voor ouders en kinderen. Soms zijn ouders al geïntegreerd en kunnen ze perfect inschatten wat er van hen verwacht wordt. Soms hebben ouders het ook moeilijk met de hulp die je aanbiedt.

Bespreek de aandachtspunten goed met de hele leidingsploeg. Kleine aanpassingen kunnen een groot verschil maken. Maak tijdens activiteiten geen verschil tussen kinderen met een vluchtverhaal en de andere kinderen. Zet extra in op een gezellige groepssfeer. Luister als de kinderen hun verhaal willen doen.

Inschrijven

Ook kinderen zonder papieren kan je inschrijven via de Groepsadministratie. Zo zijn ze ook verzekerd. Kan het gezin het lidgeld moeilijk betalen? Doe dan een beroep op scouting op maat.  Bekijk met je groep of je de resterende kosten eventueel zelf kan opvangen, of bespreek dit met je lokaal bestuur of ouders.

Organiseer je een werking bij een opvangcentrum of andere organisatie? Dan hoef je leden niet in te schrijven aangezien dit onder scouting wijkt uit valt.

Cultuurverschil

Soms ontdek je cultuurverschillen. Dat is helemaal normaal. Hoe los je ze op? Spreek erover. Vraag naar de verschillen en zoek samen naar een oplossing waar iedereen zich in kan vinden. Durf het gesprek ook opentrekken naar de rest van de leiding.

Ga er niet vanuit dat iedereen weet wat scouting is. In Vlaanderen zijn jeugdbewegingen vanzelfsprekend, dat is niet overal het geval. Daarnaast wordt scouting overal ter wereld anders ingevuld. Spreek ouders aan en ga in gesprek wat er van hen verwacht wordt. Wat is het lidgeld? Wat moeten leden meebrengen naar de scouts? Wat is het uniform en waarom draagt een scouts of gids dat?

Taalbarrière

Laat je niet te erg afschrikken door een taalbarrière. Probeer gewoon in gesprek te gaan. Soms zullen leden tolken, maar dat is niet altijd aan te raden. Je weet immers niet of de boodschap juist overgebracht wordt. Je kan eventueel een beroep doen op andere ouders die kunnen tolken.

Heb je meer hulp nodig? Gebruik dan symbolen ter ondersteuning van het gesprek. Zoals betasymbolen dat zijn internationaal erkende prenten, of pictogrammen.

Meer weten?

Ben je geholpen met deze info?