Zoek
Leefweek

Een leefweek is leuk en het kan de groep hechter maken. Maar niet iedereen is even grote fan. Scouts en Gidsen Vlaanderen krijgt soms telefoontjes van bezorgde ouders en schooldirecteurs over weinig wakkere studenten in de klas. Denk daarom goed na voor je een leefweek organiseert.

Denk op voorhand na waarom en hoe je een leefweek organiseert. Zorg ervoor dat het je leden echt wel dichter bij elkaar brengt. Ook zijn er een aantal voorwaarden die in acht genomen moeten worden.

De verzekering

De ledenpolis blijft van toepassing op een leefweek op voorwaarde dat :

  • De activiteit voor givers, jins of leiding is. Jonggivers zijn dus niet verzekerd tijdens een leefweek!
  • Zowel de ouders als de groepsraad akkoord gaan met de activiteit.
  • Er ten allen tijde voldoende leiding aanwezig is. Dus ook net na school of bij springuren.

Alleen dan zijn de aangesloten givers, jins en leiding verzekerd tijdens de activiteiten van de leefweek op de weg van en naar de school en jullie lokaal (de plaats van de activiteit).

Ter info:

  • Leden zijn niet via de scoutspolis verzekerd tijdens activiteiten die in schoolverband plaatsvinden.
  • De lokalenpolis blijft gewoon geldig.

Ouders

Ouders weten graag wat hun zoon of dochter uitspookt in zijn/haar vrije tijd, ook als ze zeventien zijn. Zeker als dat mogelijks een effect kan hebben op school(resultaten). Breng hen daarom goed op voorhand op de hoogte van de leefweek. En vertel wat meer over het opzet, het budget, de activiteiten.

Vraag ook niet te veel bijdrage aan de jins. Het is niet de bedoeling dat je winst maakt met een leefweek.

Andere tips

Thema?!

Verzin een thema voor de leefweek. Dat kan je gebruiken om het lokaal in te kleden,  activiteiten te bedenken, originele maaltijden te maken. Ook een rodedraadspel kan de sfeer er in brengen. Laat givers en jins elkaar stiekem verwennen, verstop iets in het lokaal en geef elke dag een tip.

Ready? Set! Go!

Start  de leefweek al op zondagavond. Zo kan iedereen rustig aankomen en zich installeren zonder stress voor schoolwerk of hobby’s. Vraag aan je givers en jins dat ze alle spullen voor een week ineens meebrengen.

Het einde

Rustig beginnen is belangrijk, maar zorg ook voor een fijn afsluitmoment. Als de givers en jins op een vrijdag recht van school naar huis gaan, eindigt de leefweek nogal abrupt. Het is fijner om een uur af te spreken dat iedereen zijn spullen komt halen of door samen nog eens gezellig te eten.

Verder lezen?