Zoek
Btw en kleine ondernemingen

Naast pedagogische redenen (grote geldactiviteiten georganiseerd door derden passen niet bij het spel van scouting) zijn er ook juridische aspecten waarom groepen hier best buiten blijven. Groepen die deelnemen aan zulke activiteiten, dreigen namelijk onder de btw-wetgeving te vallen.

Het btw-verhaal

Het belangrijkste dat je over btw moet weten is dat de verplichting om btw te heffen en door te storten ontstaat door de aard van activiteit. En dus niets te maken heeft met het btw-statuut van de persoon of organisatie die iets uitvoert.

Iedereen die hoofdzakelijk of aanvullend een economische activiteit uitoefent die geregeld en zelfstandig plaatsvindt en  goederen of diensten levert is btw-plichtig. Structurele, buitensporige activiteiten vallen onder de btw-plichtige personen (fysiek of rechtspersonen).
Enkele voorbeelden:

 • Werken concerten/festivals (Sportpaleis, Rock Werchter, Pukkelpop, …) zoals tappen, vestiaire, ijsjesverkoop, …
 • Een fuif organiseren om je kamp goedkoper te maken is geen probleem. Een jaarlijks, groot evenement dat aardige sommen opbrengt doet twijfel ontstaan omdat het evenement komt te los van je werking komt te staan.
 • Een feestzaal opkuisen tegen een milde bijdrage of meehelpen achter de bar tijdens een feest vormt geen probleem. Als je dit herhaaldelijk doet, dan neem je het werk af van bezoldigd personeel en kan er sprake zijn van concurrentievervalsing.

Er bestaan een aantal uitzonderingen op deze regel:

 • Vrijstelling voor het jeugdwerk (artikel 44,§2,2°)
 • Vrijstelling voor financiële activiteiten ter ondersteuning van het jeugdwerk (artikel 44,§2,12°)
 • Je bent een kleine onderneming (zie verder)

Als scouts moet je je dus geen zorgen maken over geldactiviteiten georganiseerd door de scoutsgroep zelf (vlaaienslag, groepsfeest, fuif, marsepeinverkoop, …) of ondersteuning aan activiteiten georganiseerd door andere socio-culturele organisaties (zoals de lokale gesubsidieerde toneelvereninging, andere jeugdverenigingen, KAV …).

 

Kleine ondernemingen

Scouts en Gidsen Vlaanderen verbiedt zijn groepen om kleine ondernemingen op te richten. Als de gezamenlijke omzet van verschillende scoutsgroepen - die beschouwd wordt als een economische activiteit – groter is dan 25.000 euro per jaar, voert vzw Scouts en Gidsen Vlaanderen een economische activiteit uit. Het gevaar bestaat dan dat Scouts en Gidsen Vlaanderen met al zijn groepen:

 • De erkenning van fiscale giften  verliest.
 • Niet meer valt onder speciale regeling btw-administratie.
 • Achterstallige btw moet betalen (als btw-plichtige).
 • Boetes moet betalen.
 • Bestuurders persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.
 • Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw onder de vennootschapsbelasting zou kunnen vallen.


Bijkomend zijn leden op activiteiten van een kleine onderneming niet verzekerd omdat deze niet worden beschouwd als scoutsactiviteit. Daarom zal Scouts en Gidsen Vlaanderen geen ondersteuning verlenen aan groepen die toch doorgaan met dergelijke activiteiten of die een btw-nummer aanvragen.

 

Dan maar een vzw oprichten?

Als je als groep grote kosten en/of verantwoordelijkheden gaat opnemen, zoals het beheren van een lokaal, kan het aangewezen zijn om een vzw op te richten. Een vzw neemt de verantwoordelijkheid bij het sluiten van contracten over van de ondertekenaar. Het is dan de vzw die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de contracten, niet de ondertekenaar.


In de spelregels van Scouts en Gidsen Vlaanderen stellen we het volgende:
"Indien de groep onroerende goederen of belangrijke goederen bezit, waarvoor een eigenaar met rechtspersoonlijkheid gewenst is, kan de groep overgaan tot de oprichting van een vzw."

Echter willen we geen promocampagne voeren voor het oprichten van een vzw. Voor veel groepen is het niet onmiddellijk noodzakelijk er één op te richten en brengt het een hele resem plichten met zich mee. Daarnaast zijn activiteiten georganiseerd door een vzw niet verzekerd als scoutsactiviteit en dien je je dus extra te verzekeren.

Onze brochure ‘VZW … een goed idee?’ is een prima handleiding voor groepen die erover denken een vzw op te richten.