Zoek
Motivatie en engagement

Gemotiveerd zijn = bereid zijn iets te doen, zin hebben, geïnspireerd zijn. Leiding (en vrijwilligers in het algemeen) motiveren, is iets waar je  voortdurend mee moet bezig zijn. Als vrijwilligers gewaardeerd worden, kunnen en willen ze meer.

 • Wat motiveert jouw leiding?
 • Hoe wordt je leiding of groepsleiding gemotiveerd? Doe je iets extra om daaraan bij te dragen?
 • Weet je wat iedereen doet? Hoe bedank je hen daarvoor?

Meer theorie en modellen die je als handvaten kan gebruiken hierbij vind je hier.

Help te veel uitdaging? Help ik verveel me.

Leiding heeft uitdaging nodig op maat van hun vaardigheden, dit geeft veiligheid. Als de uitdaging te groot is t.o.v. de vaardigheid vervallen ze in spanning  of angst en dat kan verlammend werken. Is de vaardigheid te groot en de uitdaging te klein, dan kan er verveling optreden. Leiding blijft zolang ze in de FLOW blijven.

Voorbeelden ter illustratie van de grafiek

 • Jan, 3de jaars leiding kan gemakkelijk spellen ineensteken, leidingstaken opnemen gaat vlot. Jan heeft nood aan een nieuwe uitdaging en trekt het komende scoutsjaar de werkgroep van de scoutsfuif.
 • Louise, 1ste jaars leiding , heeft het druk met haar studies, voelt veel stress om dit te combineren met leiding zijn. Hoe kan de werkdruk voor Louise dalen?

De bedoeling is om in de flow te komen en daar te blijven.

 

Tips voor een gemotiveerde leidingsploeg:

 • Beslis samen. Betrek je ploeg en beslis zo weinig mogelijk over de hoofden van de groep.
 • Laat leiding baas zijn over hun eigen engagement. Laat ook iedereen goed communiceren over hun engagement zodat er daar geen storingen over ontstaan.
 • Laat de groep zichzelf uitdagen tot vernieuwing. Zorg ervoor dat leiding ruimte krijgt om te experimenteren, nieuwe initiatieven kunnen organiseren en grenzen te verleggen. Laat tradities hiervoor niet in de weg staan.
 • Beperk en verdeel "saaie klussen“.
 • Plaats je werking positief in de kijker. Fierheid verhoogt het engagement.
 • Reageer niet alleen op wat vrijwilligers doen als er iets fout loopt. Heb vooral aandacht voor wat goed gaat. Geef specifieke complimenten als je iemand iets goeds ziet doen.