Zoek
Hoe begeleid je jouw leiding op maat?

Elke (GR)leidster of leider doorloopt standaard een aantal stappen doorheen zijn of haar carrière. Als je dit weet, kan je hier als groepsleiding ook op inspelen en je leiding op maat begeleiden.

Ziehier het schema dat de verschillende stappen van je leidings- of groepsleidingscarrière voorstelt.

Hier gaan we wat verder in op elk onderdeel:

  • Instroom: eerst leg je de verwachtingen  van de organisatie (groep, district, ...) en de persoon (leiding, ...) naast elkaar. Past dat bij elkaar, dan kan je samen aan een engagement beginnen en 'stroomt de vrijwilliger in' in de groep.
  • Introductie en integratie: een belangrijke stap wanneer iemand aan een nieuwe taak begint, is wat uitleg over de taken en de mensen waarmee hij of zij zal samenwerken. We noemen dit introductie (wat moet je doen en hoe) en integratie (wie is je medeleiding, bij wie kan je nog terecht). Eentje drinken op café hoort er hier zeker bij.
  • Opvolging en ontwikkeling: En dan ben je vertrokken... Hoewel in veel gevallen alles goed gaat, heb je toch wat begeleiding, opvolging en soms vorming nodig. Je groepsleiding of DC kan je dit geven, maar ook medeleiding speelt een belangrijke rol.
  • Evaluatie: onderweg en op het einde van het jaar wordt er al eens geëvalueerd. Op de groepsraad, binnen je takraad, of eens een opmerking van iemand anders of bedenking van jezelf... Er valt veel uit te leren!
  • Doorstroom of uitstroom: tot slot, augustus en tijd voor een nieuwe tak, een nieuw engagement  binnen je groep of daarbuiten. Je wordt ontzettend bedankt, geeft je kennis door aan de volgende en gaat je eigen weg...