Zoek
Toon interesse voor wat hen bezighoudt

Als scoutsleiding sta je midden in het sociale leven van je leden. Daardoor heb je een goed beeld van wat er binnen de tak gebeurt en hoe elke jonggiver zich daarbinnen beweegt en voelt. Daarnaast ben je als jongvolwassene nog erg vertrouwd met hun leefwereld. Daardoor zullen je leden jou snel volgen en naar je opkijken. Jouw voorbeeld bepaalt dan ook hoe je leden zich gedragen.

Jonggivers verschillen veel meer van elkaar dan ze zelf zouden willen. Ze klieken samen met hun leeftijdsgenoten en gaan de andere leden in de tak soms uit de weg. Met de patrouillewerking benadruk je de eigenheid van elke jonggiver. En zo leren ze van elkaar.

Daag ze dus uit, die jonggivers. En laat ze hun talenten ontdekken in kleine, vertrouwde patrouilles. Toon interesse in hun hobby’s, achtergrond, dromen en gevoelens. Zo kan je inspelen op wat al je leden bezighoudt. En zo voelen je jonggivers zich au serieux genomen, gesteund en aangemoedigd. Hun vertrouwen in zichzelf en in jou als leiding groeit. En de jonggivers voelen zich beter in de groep en zijn gemotiveerder.

Totemisatie, belofte, het pioniersleven, verhalen en thema’s zijn ideale manieren om je jonggivers, begeleid en ondersteund, te laten groeien als scout.