Veelgestelde vragen - zoekresultaat

Verzekeringen

Nee, de vzw is de organisator. De vzw is niet verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid via de ledenpolis.

Ben je geholpen met deze info?

Een bewaakte vestiaire is elke plaats waar je kledingstukken en voorwerpen kan afgeven om te bewaren. De scoutsverzekering dekt geen schade of verlies van voorwerpen in een vestiaire. De eigenaar van het verloren of beschadigde voorwerp kan een schadevergoeding eisen van de scoutsgroep.
Scouts en Gidsen Vlaanderen raadt het af om een vestiaire te voorzien. Je loopt als groep financieel risico. Zelfs als je bij de vestiaire een bordje hangt met ‘we zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade’. 

Ben je geholpen met deze info?

Ja, leiding heeft toezichtsplicht en moet er dus voor zorgen dat leden veilig zijn. Let op, er is een verschil tussen aansprakelijk gesteld worden en aansprakelijk zijn. Als je aansprakelijk gesteld wordt, moet je fout eerst bewezen worden voor je aansprakelijk bent. Wordt niet bewezen dat jij in fout bent en daardoor het ongeval veroorzaakte, ben je niet aansprakelijk.

Ben je geholpen met deze info?

De ledenpolis is een aanvullende verzekering: in eerste instantie komt de familiale verzekering van de dader tussen in de schade. Vervolgens komt de ledenpolis tussen voor de standaard vrijstelling (of als er geen familiale verzekering is, voor het overeengekomen schadebedrag).

Ben je geholpen met deze info?

Je geeft de schade aan bij Ethias. Ethias zal via de leiding vragen naar eventuele getuigen, om na te gaan of de schade wel veroorzaakt is tijdens de scoutsactiviteit. Alle betrokken partijen doen aangifte bij hun familiale verzekering.

Ben je geholpen met deze info?

Ben je geholpen met deze info?